Skip available courses

  Available courses


  Zkušební test

  Tento test je modelový a slouží k seznámení s prostředím e-learningového systému Moodle a práce v něm. Obsahuje 10 otázek a na jeho zvládnutí je vyhrazený čas 5 minut. Test není zaměřený na konkrétní kategorii a správnost odpovědí není důležitá.

  Každá otázka má 3 odpovědi, z kterých pouze jedna je správná. Úlohy testu je možné řešit v libovolném pořadí a opakovaně se vracet k jednotlivým otázkám. Po uzavření testu soutěžícím nebo po uplynutí času na řešení se test ukončí. Na rozdíl od ostrých testů soutěže Autoopravář Junior je možné tento test řešit opakovaně.

  Do testu se jako žák dostanete zadáním přístupových parametrů:
  Uživatelské jméno: zkusebnitest
  Heslo: zkusebnitest

  Školní kolo

  Test obsahuje 100 otázek a na jeho zvládnutí je vyhrazený čas 60 minut.

  Každá otázka má 3 odpovědi, z kterých pouze jedna je správná. Úlohy testu je možné řešit v libovolném pořadí a opakovaně se vracet k jednotlivým otázkám. Po uzavření testu soutěžícím nebo po uplynutí času na řešení se test ukončí a již není možné do něj zasahovat.

  Školní kolo

  Test obsahuje 100 otázek a na jeho zvládnutí je vyhrazený čas 60 minut.

  Každá otázka má 3 odpovědi, z kterých pouze jedna je správná. Úlohy testu je možné řešit v libovolném pořadí a opakovaně se vracet k jednotlivým otázkám. Po uzavření testu soutěžícím nebo po uplynutí času na řešení se test ukončí a již není možné do něj zasahovat.


  Školní kolo

  Test obsahuje 100 otázek a na jeho zvládnutí je vyhrazený čas 60 minut.

  Každá otázka má 3 až 4 odpovědi, z kterých pouze jedna je správná. Úlohy testu je možné řešit v libovolném pořadí a opakovaně se vracet k jednotlivým otázkám. Po uzavření testu soutěžícím nebo po uplynutí času na řešení se test ukončí a již není možné do něj zasahovat.

  Školní kolo

  Test obsahuje 100 otázek a na jeho zvládnutí je vyhrazený čas 60 minut.

  Každá otázka má 4 odpovědi, z kterých pouze jedna je správná. Úlohy testu je možné řešit v libovolném pořadí a opakovaně se vracet k jednotlivým otázkám. Po uzavření testu soutěžícím nebo po uplynutí času na řešení se test ukončí a již není možné do něj zasahovat.

  Školní kolo

  Test obsahuje 100 otázek a na jeho zvládnutí je vyhrazený čas 60 minut.

  Každá otázka má 3 až 4 odpovědi, z kterých pouze jedna je správná. Úlohy testu je možné řešit v libovolném pořadí a opakovaně se vracet k jednotlivým otázkám. Po uzavření testu soutěžícím nebo po uplynutí času na řešení se test ukončí a již není možné do něj zasahovat.


  Školní kolo

  Test obsahuje 100 otázek a na jeho zvládnutí je vyhrazený čas 60 minut.

  Každá otázka má 4 odpovědi, z kterých pouze jedna je správná. Úlohy testu je možné řešit v libovolném pořadí a opakovaně se vracet k jednotlivým otázkám. Po uzavření testu soutěžícím nebo po uplynutí času na řešení se test ukončí a již není možné do něj zasahovat.


  Školní kolo

  Test obsahuje 100 otázek a na jeho zvládnutí je vyhrazený čas 60 minut.

  Každá otázka má 3 odpovědi, z kterých pouze jedna je správná. Úlohy testu je možné řešit v libovolném pořadí a opakovaně se vracet k jednotlivým otázkám. Po uzavření testu soutěžícím nebo po uplynutí času na řešení se test ukončí a již není možné do něj zasahovat.

  Školní kolo

  Test obsahuje 100 otázek a na jeho zvládnutí je vyhrazený čas 60 minut.

  Každá otázka má 3 odpovědi, z kterých pouze jedna je správná. Úlohy testu je možné řešit v libovolném pořadí a opakovaně se vracet k jednotlivým otázkám. Po uzavření testu soutěžícím nebo po uplynutí času na řešení se test ukončí a již není možné do něj zasahovat.


  Školní kolo

  Test obsahuje 100 otázek a na jeho zvládnutí je vyhrazený čas 60 minut.

  Každá otázka má 3 až 4 odpovědi, z kterých pouze jedna je správná. Úlohy testu je možné řešit v libovolném pořadí a opakovaně se vracet k jednotlivým otázkám. Po uzavření testu soutěžícím nebo po uplynutí času na řešení se test ukončí a již není možné do něj zasahovat.

  Školní kolo

  Test obsahuje 100 otázek a na jeho zvládnutí je vyhrazený čas 60 minut.

  Každá otázka má 3 odpovědi, z kterých pouze jedna je správná. Úlohy testu je možné řešit v libovolném pořadí a opakovaně se vracet k jednotlivým otázkám. Po uzavření testu soutěžícím nebo po uplynutí času na řešení se test ukončí a již není možné do něj zasahovat.

  Školní kolo

  Test obsahuje 100 otázek a na jeho zvládnutí je vyhrazený čas 60 minut.

  Každá otázka má 4 odpovědi, z kterých pouze jedna je správná. Úlohy testu je možné řešit v libovolném pořadí a opakovaně se vracet k jednotlivým otázkám. Po uzavření testu soutěžícím nebo po uplynutí času na řešení se test ukončí a již není možné do něj zasahova